Artykuły (27)

Studzienka, upadający zabytek pątniczy

Studzienka jest dzisiaj przykładem zabytku, gdzie ząb czasu jak i brak środków na rekultywacje i renowacje bardzo odciskają swoje piętno. Smutny widok, który możemy zastać dzisiaj w tym miejscu nie przypomina niczego co w czasach swojej świetności kaplica jak i cały podległy teren przypominały. To miejsce było jednym z głównych punktów wśród pątników, które trzeba było w Piekarach Śląskich odwiedzić. Także dla samych mieszkańców studzienka była miejscem, które odwiedzano w celu pozyskania wody, która słynęła z cudownych właściwości.  Natomiast cały zadbany teren Studzienki sprzyjał rekreacji i spotkaniom. Zabieramy dziś Państwa w podróż do tego niegdyś bardzo urokliwego miejsca.

Czytaj dalej...

Tramwaje, piękna karta historii Piekar Śląskich

Rodząca się komunikacja tramwajowa w XIX wieku, zrewolucjonizowała transport publiczny w miastach. To dzięki nim, przewóz stał się powszechny, masowy i przede wszystkim tani. Na Górnym Śląsku pierwsza linia tramwajowa przebiegała przez nasze miasto, tworząc piękną historie przez ponad 100 lat. Niestety do dziś prócz archiwalnych zdjęć i ozdobnych haków  na elewacjach kamienic, napinających niegdyś trakcje elektryczną, nic nie pozostało.

Czytaj dalej...

Zlot harcerzy ze Śląska z okazji 15 rocznicy wkroczenia Wojska Polskiego na Śląsk.

 15-sta rocznica wkroczenia Wojska Polskiego na Śląsk, obchodzona w Piekarach Śląskich, nie była uroczystością jednorazową. Był to cykl imprez patriotycznych, które odbywały się od maja do czerwca 1937 roku. Największą uroczystością, prócz uroczystości mniejszych, pokrewnych było poświęcenie Kopca Wyzwolenia. Dlatego z okazji okrągłej 80-tej rocznicy tych wydarzeń przywołujemy te dni na nowo, bo stanowią cenną kartę w dziejach Piekar Śląskich. Poniżej tekst Leona Wostala opisujący zlot Harcerzy Śląskich 30 maja 1937 roku, którzy wielką liczbą przywędrowali by pokłonić się Piekarskiej Pani oraz popracować przy usypywaniu Kopca Wyzwolenia

Czytaj dalej...

Jak zacząć przygodę z genealogią, mając najbliższe korzenie w Piekarach Śląskich i na Śląsku ?

 

Nasza mała ojczyzna to miejsce, z którym czujemy niezwykły związek. Tam dorastamy, nawiązujemy przyjaźnie, z czasem poznajemy historię znanych nam budynków, ulic oraz ludzi, którzy żyli na tej samej ziemi przed nami. My żyjąc "tu i teraz" często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że również będziemy częścią historii małych ojczyzn. Niezwykle interesująca jest podróż do przeszłości, którą może nam zafundować genealogia. Wielu już w młodym wieku zadaje pytania o własne pochodzenie starszym członkom swojej rodziny, inni odnajdują potrzebę odkrywania korzeni w późniejszym wieku- nigdy nie jest za późno. Należy podkreślić, że Piekary Śląskie mogą być niezwykle ciekawe dla genealoga.

 

Czytaj dalej...

Komisariat i posterunki Policji Województwa Śląskiego na terenie obecnych Piekar Śląskich

W poniższym artykule chciałbym przedstawić Państwu zapomniany dziś temat funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego, którzy pełnili nieraz ofiarną służbę na terenie obecnego powiatu Piekar Śląskich. Dziś zapomniany, a w czasach sobie współczesnych stanowili dumną klasę społeczną wraz z innymi służbami mundurowymi, których cechowała prawość i honorowość. Stanowili ład i porządek w trudnym okresie powstawania Państwa Polskiego z popiołów, wśród biedy i nędzy mieszkańców, których ten stan rzeczy prowadził na drogę występku i przestępstwa.

Czytaj dalej...

Piekarskie Kurkowe Bractwa Strzeleckie

Rodowód kurkowych bractw strzeleckich wywodzi się z czasów średniowiecznych - kiedy to obowiązkiem mieszczan była obrona miejskich obwarowań. Obronę poszczególnych odcinków miejskich fortyfikacji powierzano wówczas cechom rzemieślniczym. W owym czasie zaczęły powstawać bractwa kurkowe, których zadaniem było przygotowanie rzemieślników do obrony. Ćwiczono głównie strzelanie z łuków i kusz.

Czytaj dalej...

Piekarskie przejścia graniczne w okresie II RP

             W dzisiejszych czasach, mało który Piekarzanin wie, że Piekary Śląskie od setek lat stały i po dziś dzień stoją na Granicy. Na rzece Brynicy kończy się Śląsk, a zaczyna Zagłębie, lecz Nasze miasto ma dużo dłuższe tradycje graniczne. Na przełomie wieku XIV i XV jako tereny wchodzące w skład Korony Królestwa Czeskiego graniczyły z Królestwem Polskim. Następnie tereny te należące do Monarchii Habsburgów także graniczyły z Rzeczpospolitą. Po III rozbiorze Polski, Brynica rozdzieliła Prusy od Imperium Rosyjskiego. Ostatnia granica międzypaństwowa ukształtowała się po III Powstaniu Śląskim, wtedy to Piekary znów stanęły na granicy, tym razem na polsko-niemieckiej. Granice te przynosiły wiele problemów i korzyści. Linia graniczna nieraz w sposób komiczny dzieliła zwaśnione kraje, przechodząc przez domy jak i dzieląc gospodarzy od ich pól. 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS