Piekarskie ulice na przestrzeni lat

Piekarzanie często pytają o lokalizację ulicy, na której mieszkają, a która wraz z upływem czasu zmieniła swoją nazwę i dziś nie odnajdziemy jej śladu na szyldach, drogowskazach i internetowych mapach. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, stworzyliśmy bazę ulic wraz z interaktywną mapą, które w przystępny sposób pozwolą prześledzić zmiany, jakie zaszły w nazewnictwie ulic Piekar Śląskich na przestrzeni minionych 100 lat. 

Potrzeba nazewnictwa ulic jest najprawdopodobniej tak stara, jak dawne są procesy powstawania pierwszych polis. Wiąże się ona z przyziemną sprawą, jaką są lokalizacja miejsc i obiektów oraz nawigacja po mieście. Pierwsze nazwy ulic nawiązywały do charakteru danej drogi i nadawano je w oparciu o kilka możliwych kryteriów, biorąc pod uwagę:  

  • znajdujące się przy ulicy budowle (Klasztorna, Szkolna, Dworcowa)
  • ludzi wykonujących w tym miejscu swoją pracę (Kowali)
  • ukształtowanie i charakter drogi (Górna, Krótka, Polna, Równoległa)
  • miejscowości, do których droga prowadziła (Szarlejska, Kamieńska, Bytomska, Radzionkowska)

Widok na obecną ulicę Wyszyńskiego  z przełomu XIX i XX wieku.
Źródło: Arch. Jacka Boronia


Dużą rewolucją na terenie Królestwa Prus, w którego skład wchodziły także dzisiejsze Piekary Śląskie, było odgórnie wprowadzane nazewnictwo ulic i placów. Proces ten rozpoczął się na przełomie XVIII i XIX wieku i był ściśle związany z symboliką władzy pruskiej, której przewodziła dynastia Hohenzollernów. Choć w przypadku Piekar nie możemy przytoczyć takiego przykładu, to w ówczesnych miastach główne ulice zaczęły nosić takie nazwy jak np. Wilhelmstraße, Friedrichstraße czy też Königstraße. Dobrze obrazuje to Bytom, gdzie takie ulice funkcjonowały przez wiele lat. Na skutek burzliwej historii Śląska oraz zmian administracyjnych, narodowościowych i politycznych na terenie naszego miasta dochodziło do kilku "rewolucji" w nazewnictwie ulic. Poniższe tabele dobrze odzwierciedlają te zmiany, a warto nadmienić, że obejmują one zaledwie 100 lat historii naszego miasta.


Pierwsza dobrze udokumentowana przełomowa zmiana w nazewnictwie ulic nastąpiła w 1922 roku, kiedy to Piekary wraz z gminami, które obecnie wchodzą w skład miasta, po trzech krwawych powstaniach śląskich zostały dołączone do II Rzeczypospolitej. Wszystkie nazwy ulic spolszczono, a dużą część z nich zmieniono. W przypadku Szarleja, w oparciu o posiadane materiały, cezurą zmian był rok 1926, kiedy to w gminie przeprowadzono szereg zmian na fali patriotycznego uniesienia. Od 1 sierpnia 1926 roku wielu wybitnych Polaków, formacji i organizacji zostało patronami ulic. Pojawiły się zatem takie ulice jak np. Karola Miarki, Mickiewicza, Ks. Damrota, Powstańców, Peowiaków.

Obwieszczenie o zmianie ulic w Szarleju z 1926 roku.
Źródło: Głos znad Brynicy nr 33/1926

Okres drugiej wojny światowej przyniósł kolejne dwie zmiany nazewnictwa przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwsza zmiana dokonała się zaraz po przejęciu władzy przez Niemców w 1939 roku. Druga od 1 stycznia 1940 roku, gdy usystematyzowano nazewnictwo według wytycznych władzy III Rzeszy. W myśl nowych zasad narzuconych przez okupanta najważniejsze drogi w miastach i wsiach zaczęły nosić imiona Adolfa Hitlera, Hermana Göringa etc.

Po zakończeniu działań wojennych nazwy części ulic powróciły do swoich przedwojennych form, a w nazwach, które między innymi stały w opozycji do nowej władzy ludowej oraz do socjalistycznego ustroju, wprowadzano nowych patronów (Armii Czerwonej, Moja i Gawlicy, Dzierżyńskiego, Roli-Żymierskiego etc.).Niemiecki szkic urzędowy z września 1939 roku przedstawiający proponowane zmiany ulic.
Źródło: AP Katowice 12/1467/130


Zmiany administracyjne, w których efekcie łączono gminy, były znaczącym impulsem do modyfikacji nazewnictwa. Miała na to przede wszystkim wpływ duplikacja nazw łączonych gmin. Z tego też powodu część ulic została przemianowana. W przypadku Piekar i Szarleja były to lata 1934 oraz 1975. Brzozowice i Kamień proces ten spotkał w roku 1933 (połączenie w jedną gminę) oraz w latach 1973-1975, kiedy to zostały włączone wpierw do Brzezin Śląskich, a następnie dwa lata później do Piekar Śląskich. Z kolei Dąbrówkę Wielką dotknęło to w latach 1973 oraz 1975, a Kozłową Górę w roku 1973.
 
Ostatnią, przełomową zmianą nazw ulic jest ta z roku 1990 w wyniku przeprowadzonej w owym czasie transformacji ustrojowej. Władze miasta dokonały lustracji patronów piekarskich ulic. Na skutek tych zmian powrócono w części do przedwojennych nazw, a pozostałe ulice znalazły nowych patronów niekojarzonych już z komunistyczną historią.


 


  Bezpośredni link do mapy: KLIK

 

 


 PIEKARY ŚLĄSKIE (SZARLEJ, PIEKARY WIELKIE)

 

Obecna nazwa -1922 1922-1926 1926-1934 1934-1939 IX 1939 - XII 1940 XII 1940-1945 1945-1975

1975-1989

1-go Maja Bahnhofstrasse Dworcowa Radzionkowska Szarlejska Bahnhofstraße   1-go Maja 1-go Maja
Akacjowa             Akacjowa Akacjowa
Armii Krajowej             Wieczorka Wieczorka
Bazaltowa               Bazaltowa
Bema       Św. Rocha Richthofenstraße   Do 1954 - Rocha / Bema Bema
Bończyka (od obecnej
ul. Kanałowej)
 Schmiedstrasse (Heinitzstrasse ?) Kowali Bończyka Bończyka Schmiedstraße Heinitzstraße Bończyka Bończyka
Brata Alberta       Michała     Małgorzaty Fornalskiej Fornalskiej
Bratków             Bratków  
Bukowa               Bukowa
Bursztynowa               Bursztynowa
Bytomska (od Bytomia
do ul. Pod Lipami)
Piekarerstraße Bytomska i Piekarska Piekarska Piłsudskiego Adolf Hitler Straße   Bytomska Bytomska
Bytomska (od ul. Pod Lipami w stronę Bazyliki) Hauptstraße / Hindenburgstraße Mariacka Mariacka Mariacka Adolf Hitler Straße  

Roli-Żymierskiego /
1954 - ? Stalinogordzka / Bytomska

Bytomska
Chopina             Marchlewskiego Chopina
Cicha             Cicha Cicha
Czarneckiego       Stefana Stefanstraße Woyrchstraße Pstrowskiego Pstrowskiego
Czołgistów             Czołgistów Czołgistów
Damrota       Damrota Jahnstraße   Damrota Damrota
Dąbrowskiego             Dąbrowskiego Dąbrowskiego
Dębowa             Dębowa Dębowa
Didura             Didura Didura
Ficka       Kościelna Kirchstraße Göethestraße Do 1954 Kościelna / Chopina Ficka
Gimnazjalna Gartenstrasse Ogrodowa i Ogrod. Przedłużona Gimnazjalna Gimnazjalna Klausbergerstraße Schlageterstraße Gimnazjalna Gimnazjalna
Głęboka       Głęboka Tiefe Gasse     Głęboka
Goździków                
Górzysta               Górzysta
Grabowa               Grabowa
Graniczna   Heleny Brzozowicka Brzozowicka Helenestraße   27-go Stycznia 27-go Stycznia
Granitowa               Granitowa
Hajdy       Hajdy Steinstraße   Hajdy  
Inwalidów Wojennych
(od Londnera do Wyzwolenia)
      Strzelców Bytomskich Bergstraße - Inwalidów Wojennych Inwalidów Wojennych
Inwalidów Wojennych
(od Wyzwolenia do Jana Pawła II)
Schulstraße     Szkolna Fichtestraße Herbert Norkus Straße Inwalidów Wojennych Inwalidów Wojennych
Jana III Sobieskiego       Sobieskiego Trappenbergstraße   Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego
Jana Pawła II     Józefska Józefska Josefstslalerstraße   Józefa Wieczorka i od dworca (?) Józefska Wieczorka
Janty   Upustowa Warszawska / Piłsudkiego     Ostland Straße Janty Janty
Jarzębinowa               Jarzębinowa
Jasionowskiego             Findera Findera
Jasna               Jasna
Jaworowa             Jaworowa Jaworowa
Jesionowa               Jesionowa
Józefska             Józewska  
Kalwaryjska     Kalwaryjska Kalwaryjska Kalvarienstraße Bismarck Straße Moja i Gawlicy Moja i Gawlicy
Kamienna     - - -   Kamienna Kamienna
Kanałowa Kanalstrasse Kanałowa Kanałowa Kanałowa Kanalstraße   Kanałowa Kanałowa
Kanałowa (dolna odnoga biegnąca do Placu Noblistów Śląskich) Agnesstrasse Agnieszki Katrynioka Katrynioka Agnesstraße -    
Kazimierza Wielkiego               Kazimierza Wielkiego
Kasztanowa             Kasztanowa Kasztanowa
Kawalca             Juliana Kawalca Kawalca
Klonowa               Klonowa
Kochanowskiego       Jana Johannesstraße   Do 1954 - Jana / Jana Kochanowskiego Kochanowskiego
Konstytucji 3-go Maja       Łączna Wiesenstraße Hindenburgstraße Do 1945 - Daszyńskiego / 22-go Lipca 22-go Lipca
Kopernika       Karola Körnerstraße   Do 1954 - Barbary / Kopernika Kopernika
Kościuszki Breitestrasse Szeroka Kościuszki Kościuszki Breitestraße Hoeferstraße (Hofferstrasse) Kościuszki Kościuszki
Krótka             Krótka Krótka
Leśna       Leśna Waldstraße Lönsstraße Leśna Leśna
Lompy   Lompy Lompy Lompy Wilhelmstraße   Lompy Lompy
Londnera       Ficka Lenzstraße   Fiecka (lata 60.) / Henryka Londnera Londnera
Lortza             Sawickiej Sawickiej
Miarki Feldstrasse ( Annabergstrasse ?) Polna Miarki Miarki Feldstraße Annabergstraße Miarki Miarki
Mickiewicza Parellestrasse Równoległa Mickiewicza Mickiewicza Parallellstraße Knappenweg Mickiewicza Mickiewicza
Miodowa                
Moniuszki       Św. Barbary Barbarastraße - Do 1954 - Barbary / Moniuszki Moniuszki
Nerlicha       Nerlicha ? Gneisenstraße Nerlicha  
Nowy Szarlej   Nowy Szarlej Nowy Szarlej          
Obwodowa Zachodnia             Obwodowa  
Odnowiciela               Kazimierza Odnowiciela
Ogrodowa             Ogrodowa Ogrodowa
Okrzei       Kolonia Grażyńskiego Schillstraße   Okrzei Okrzei
Parkowa   Łąkowa Parkowa Parkowa Parkstraße (?)   Parkowa Parkowa
Piłsudskiego       Peowiakow Moltkestraße   Dzierżyńskiego Piłsudskiego
Pod Lipami       Pod Lipami     Pod Lipami  
Podgórna               Podgórna
Popiełuszki  Klosterstraße     Klasztorna Klosterstraße Kurze Gaße / Ditrich Eckarts Straße - przy szkole

Do 1954 - Klasztorna / Buczka

Buczka
Powstańców Warszawskich Parkstrasse Parkowa Powstańców Powstańców (Na Rozciep ? ) Flutgrabenstraße ( Parkstrasse ?)   Powstańców Powstańców Warszawskich
Przy Dworcu   Przy Dworcu Przy Dworcu Przy Dworcu Am Bahnhof     Przy Dworcu
Purkopa       Purkopa Blücherstraße   Purkopa Purkopa
Reja       Antonowicza Weddigenstraße   do 1954 r. - Antonowicza / Reja Reja
Równoległa               Równoległa
Różana             Różana  
Rubinowa               Rubinowa
Sienkiewicza Backerstrasse Górna Sienkiewicza Sienkiewicza Backerstraße Hülsenstraße Sienkiewicza Sienkiewicza
Skalista               Skalista
Skargi       Skargi Weberstraße   Skargi Skargi
Słoneczna             Sloneczna  
Słowackiego       Słowackiego Wagnerstraße   Słowackiego Słowackiego
Sowińskiego             Sowińskiego Sowińskiego
Sportowa             Sportowa  
Staszica                
Studzienna       Studzienna Brunnenstraße   Studzienna Studzienna
Szmaragdwa               Szmaragdowa
Szpitalna Lazarettstraße Szpitalna Szpitalna Szpitalna Lazarettstraße Schemmstraße Szpitalna Szpitalna
Śląska               Diamentowa
Traugutta Kurtzestrasse Karola Szerberinga Szerberinga Karlstraße Scherbering Straße Trauguta Traugutta
Waryńskiego   Błoni Błoni Na błoniach Flurstraße   Waryńskiego Waryńskiego
Wesoła               Wesoła
Wierzbowa             Wierzbowa Wierzbowa
Wigury Schulstrasse Szkolna Szkolna Wigury Schulstraße Horst Wessel Straße Wigury Wigury
Wojska Polskiego       -     Wojska Polskiego Wojska Polskiego
Wolności   Odrodzenia Wolności Wolności Friedrichstraße - Wolności Wolności
Wyszyńskiego Kaminerstrasse Kamieńska 3-go Maja 3-go Maja Kaminer Straße Herman Göring Straße Marksa Marksa
Wyzwolenia       Wyzwolenia Radzionkauerstraße Redenstraße Wyzwolenia Wyzwolenia
Zbożowa               Zbożowa
Ziętka (droga nieistniejąca, od Konstytucji 3-go Maja na wprost do Okrzei)       Nad Brynicą        
Ziętka (od Bytomskiej do Gimnazjalnej)       Cmentarna Friedhofstraße Lützowstraße Górnicza (lata 60.) / PPR Ziętka
Ziętka (od Konstytucji 3-go Maja do kopalni)             PPR Ziętka
Ziętka (odcinek przy cmentarzu)       Gimnazjalna       Ziętka
Zygmunta Starego             Zygmunta Starego Zygmunta Starego
Żwirki     Gimnazjalna Żwirki Gartenstraße Gartenstraße Żwirki Żwirki

Nieistniejące i problematyczne

               
Czołgistów
(odc. wsch-zach)
KhunaMühle Młyn Kuny Młyn Kuny Młyn Kuny Rossbergerstraße   Rozbarska  
Na starym Góreczku   Rozbarska Rozbarska Rozbarska Rossbergerstraße   Rozbarska  
Przy przystanku na os. Sowińskiego   Przy Cecylii Przy Cecylii Przy Cecylii Ziethenstraße      
Droga polna pomiędzy Kalwarią a MSP2       Gimnazjalna Schlageterstrae Schlageterstrasse    
?       Mikołaja Nikolausstraße Tannerbergstraße    

 


BRZOZOWICE-KAMIEŃ

 

Obecna nazwa -1922 1922-1933 1933-1939 1939-1945 1945-1973

1973 - 1989

Barbary     Krótka (?) Kurzestraße (?) Krótka Barbary
Brzechwy           Brzechwy
Curie-Skłodowskiej   Polna Polna Finkenweg Polna Curie-Skłodowskiej
Czwartaków           Czwartaków
Demarczyka       Verbidungstraße   Demarczyka
Długosza
(od Lotników do Wodnej)
  Jana Krupy Jana Krupy Mittelstraße Odrodzenia Narodowego Długosza
Długosza
(od Wodnej do Partyzantów)
  Prywatna   Garten Straße (?) Miarki Długosza
Długosza
(od Partyzantów do końca)
    Miarki 3 września (?) / Horst Wessel Straße Ogrodowa Długosza
Fredry     Grażyńskiego / Korfantego? Pissarski Straße Kopernika Fredry
Gojawiczyńskiej           Kruczkowskiego
Konarskiego           Konarskiego
Krupy           Ks. Krupy (?)
Lelewela           Lelewela
Lotników   Polna Żwirki i Wigury Feldstraße Żwirki i Wigury  
Makowskiego     11-go Listopada Freikorpsstraße 22-go Lipca Tadeusza Makowskiego
Makuszyńskiego           Makuszyńskiego
Nankera     Piłsudskiego Adolf Hitler Straße Oświęcimska Oświęcimska
Osiedle Andaluzja           Osiedle Andaluzja
Oświęcimska
(od Piekarskiej do Piekarskiej)
  Szarlejska     Oświęcimska Oświęcimska
Oświęcimska
(od Piekarskiej do Partyzantów)
  Główna   Adolf Hitler Straße Oświęcimska Oświęcimska
Partyzantów   Powstańców Powstańców Birkenhainstraße Powstańców Partyzantów
Piekarska   Piekarska Piekarska Piekarerstraße od Szarleja kawałek Parkowej dalej Piekarska Piekarska
Pierwszej Armi WP     Klasztorna / Daszyńskiego Klosterstraße Wojska Polskiego Pierwszej Armii WP
Podchorążych           Podchorążych
Pożarna       Schwalben-Weg Wąska Pożarna
Reymonta           Reymonta
Trzech Bohaterów           Trzech Bohaterów
Wandy   Górna Górna Bergstraße    
Westerplatte           Westerplatte
Wieniawskiego           Wieniawskiego
Witkiewicza   Szkolna Szkolna Schulstraße Szkolna  
Wodna     Kanałowa ? Kanalstrasse ?   Koniewa
Wyspiańskiego           Wyspiańskiego
Zapolskiej           Zapolskiej
Związkowa     Niepodległości Herman Göring Straße Niepodległości Związkowa
             

Nieistniejące
i problematyczne

           
Równoległa do ul. Szkolnej od str. wsch.   Równoległa        
Droga z MHT na Dołki     Peowiaków Dolkenstrasse    

 


BRZEZINY ŚLĄSKIE

 

Obecna nazwa -1922 1922-1939 1939-1945 1945-1975

1973 - 1989

Baczyńskiego   Kopernika     Baczyńskiego
Bednorza Kaminerstrasse / Recke Strasse Warszawska Adolf Hitler Straße Oświęcimska Lenina
Daszyńskiego         Daszyńskiego
Drzymały   Słowackiego Sedan (Seddner...) Straße Słowackiego Drzymały
Frenzla          
Gałczyńskiego   Kościuszki   Kościuszki Gałczyńskiego
Górnicza   Powstańców   Powstańców Górnicza
Granadierów         Granadierów
Harcerska       Bytomska Harcerska
Hutnicza   Żwirki i Wigury Hindenburg Straße Żwirki i Wigury Hutnicza
Kmicica   Kościelna Kirchstraße Staszica Kmicica
Kolejowa         Kolejowa
Kołłątaja   Kołłątaja Roon Kołłątaja Kołłątaja
Komunardów         Komunardów
Konopackiej         Konopackiej
Korczaka       Skargi Korczaka
Korfantego         Korfantego
Kosynierów         Kosynierów
Kotuchy       Sienkiewicza Kotuchy
Kukuczki   Mickiewicza Bismarck Straße Mickiewicza Wasilewskiej
Kusocińskiego       Kopernika Kusocińskiego
Lenartowicza         Lenartowicza
Michałowskiego         Piotra Michałowskiego
Mielęckiego   Mielęckiego   Mielęckiego Mielęckiego
Miła   Miarki Hardenberg Straße   Nowotki
Mochnackiego         Mochnackiego
Nałkowskiej   Ligonia   Ligonia Nałkowskiej
Norwida   Szkolna Schulstraße Szkolna Norwida
Piastów         Piastów
Pola         Pola
Poniatowskiego   Poniatowskiego Moltke Straße Kołłątaja / Poniatowskiego: droga pn-pł Poniatowskiego
Przemysłowa       Polna Przemysłowa
Robotnicza         Robotnicza
Rozdzieńskiego Rossbergerstrae 3-go Maja Herman Göring Straße 3-go Maja Roździeńskiego
Sabały         Jana Sabały
Ściegiennego         Ściegiennego
Siemianowicka       Bytomska  
Solskiego   Damrota Steinstraße   Nowotki
Trautmana   Trautmana Stählerstraße Trautmana Trautmana
Wentylacyjna          
Żeromskiego   Leopolda   22-go Lipca Żeromskiego
           

 


DĄBRÓWKA WIELKA

 

Obecna nazwa 1922 - 1939 1939-1945 1945 - 1948< >1958 - 1973

1973 - 1989

Batorego Batorego   Batorego Batorego Batorego
Braterstwa Wyzwolenia   Wyzwolenia Wyzwolenia Braterstwa
Chrobrego Kopernika   Kopernika Kopernika Chrobrego
Dąbrówki         Dąbrówki
Gagarina       Karola Miarki Gagarina
Sadowskiego Siemianowicka   Siemianowicka Armii Czerwonej Armii Czerwonej
Główna  Wiejska       Główna
Gwarków Staszica   Staszica Staszica Gwarków
Jagiellońska Kościuszki   Kościuszki Kościuszki Broniewskiego
Jaracza Damrota   Damrota Damrota Jaracza
Jordana Jordana   Jordana Jordana Jordana
Karłowicza Szkolna   Szkolna Oświęcimska Karłowicza
Kocota       Kocota Kocota
Konstytucji       27-go Stycznia Konstytucji
Rychla Rychla   Rychla Rychla Ks. Romana Rychla
Łokietka         Łokietka
Łużyczan
(pomiędzy Matejki i Chrobrego)
        Łużyczan
Mała         Mała
Matejki     Matejki Matejki Matejki
Modrzejewskiej         Modrzejewskiej
Orkana Marjacka   Mariacka Świerczewskiego Orkana
Przyjaźni 3-go Maja   3-ego Maja 3-ego Maja Przyjaźni
Rolnicza Kamieńska (?)     Janty Krasickiego
Rozalki         Rozalki
Rycerska Warszawska   Warszawska 1-go Maja Rycerska
Rymera Rymera   Rymera Rymera Rymera
Sikorskiego       Sikorskiego Sikorskiego
Słowiańska         Słowiańska
Stalmacha Szopena   Szopena Szopena Stalmacha
Światowida         Światowida
Szybowa         Szybowa
Szymanowskiego         Ormowców
Szymonka Powstańców   Powstańców Powstańców Engelsa
Tetmajera Słowackiego   Słowackiego Słowackiego Przerwy-Tetmajera
Wajdy         Wajdy
Wołodyjowskiego Grunwaldzka   Grunwaldzka Grunwaldzka Wołodyjowskiego
Zawiszy Czarnego Kościelna   Kościelna Reja Zawiszy Czarnego
           

Nieistniejące
i problematyczne

         
Gen. Bema - pomiędzy Matejki i Chrobrego       Gen. Bema  
Tuwima - odnoga Jaracza         Tuwima

 


KOZŁOWA GÓRA

 

Obecna nazwa 1922 - 1939 1939 - 1945 1945 - 1973

1973 - 1989

3-go Maja     3-go Maja 3-go Maja
Asnyka       Zawadzkiego
Brynicka       Brynicka
Ceramiki       Ceramiki
Daaba       Zawadzkiego
Górna       Górna
Grunwaldzka     Wolności Grunwaldzka
Grzybowa       Grzybowa
Józefska       Józefska
Kłosowa       Kłosowa
Kwiatowa       Kwiatowa
Lipka        
Łąkowa     Wesoła Łąkowa
Niepodległości     Hallera Niepodległości
Paderowskiego        
Piaskowa       Piaskowa
Plebiscytowa     Polna (do Radzionkowskiej) Plebiscytowa
Pod Gajem        
Pokoju     Cmentarna Pokoju
Poprzeczna       Poprzeczna
Powstańców Śląskich Wiejska   Powstańców Powstańców Śląskich
Radzionkowska     Radzionkowska (+ fragment Plebiscytowej i Powstańców przy zamku) Radzionkowska
Rewolucjonistów       Rewolucjonistów
Słonecznikowa       Słonecznikowa
Szafranka       Szafranka
Szkolna       Szkolna
Tarnogórska     Oświęcimska Świerczewskiego
Tysiąclecia       Tysiąclecia
Zamkowa     Ogrodowa Zamkowa
Zgrzebnioka     Polna XXX-lecia PRL
Źródlana       Źródlana
Górnośląska       Róży Luksemburg

JÓZEFKA

Obecna nazwa 1922 - 1939 1939 - 1945 1945 - 1975

1975 -1989

Astrów       Astrów
Azalii       Azalii
Bazaltowa       Bazaltowa
Bratków       Bratków
Fiołków       Fiołków
Gajowa       Gajowa
Goździków       Goździków
Granitowa       Granitowa
Kamienna       Kamienna
Makowa       Jaśminowa
Mirtowa       Mirtowa
Perłowa       Perłowa
Polna       Polna
Równoległa       Równoległa
Różana       Różana
Rubinowa       Rubinowa
Słoneczna       Słoneczna
Stawowa       Stawowa
Szparagowa       Szparagowa
Turkusowa       Turkusowa
Józefska   Herman Göring Straße   Józefska

 

Źródła:


 

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.