Piekarskie ulice na przestrzeni lat

Piekarzanie często pytają o lokalizację ulicy, na której mieszkają, a która wraz z upływem czasu zmieniła swoją nazwę i dziś nie odnajdziemy jej śladu na szyldach, drogowskazach i internetowych mapach. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, stworzyliśmy bazę ulic wraz z interaktywną mapą, które w przystępny sposób pozwolą prześledzić zmiany, jakie zaszły w nazewnictwie ulic Piekar Śląskich na przestrzeni minionych 100 lat. 

Potrzeba nazewnictwa ulic jest najprawdopodobniej tak stara, jak dawne są procesy powstawania pierwszych polis. Wiąże się ona z przyziemną sprawą, jaką są lokalizacja miejsc i obiektów oraz nawigacja po mieście. Pierwsze nazwy ulic nawiązywały do charakteru danej drogi i nadawano je w oparciu o kilka możliwych kryteriów, biorąc pod uwagę:  

  • znajdujące się przy ulicy budowle (Klasztorna, Szkolna, Dworcowa)
  • ludzi wykonujących w tym miejscu swoją pracę (Kowali)
  • ukształtowanie i charakter drogi (Górna, Krótka, Polna, Równoległa)
  • miejscowości, do których droga prowadziła (Szarlejska, Kamieńska, Bytomska, Radzionkowska)

Widok na obecną ulicę Wyszyńskiego  z przełomu XIX i XX wieku.
Źródło: Arch. Jacka Boronia


Dużą rewolucją na terenie Królestwa Prus, w którego skład wchodziły także dzisiejsze Piekary Śląskie, było odgórnie wprowadzane nazewnictwo ulic i placów. Proces ten rozpoczął się na przełomie XVIII i XIX wieku i był ściśle związany z symboliką władzy pruskiej, której przewodziła dynastia Hohenzollernów. Choć w przypadku Piekar nie możemy przytoczyć takiego przykładu, to w ówczesnych miastach główne ulice zaczęły nosić takie nazwy jak np. Wilhelmstraße, Friedrichstraße czy też Königstraße. Dobrze obrazuje to Bytom, gdzie takie ulice funkcjonowały przez wiele lat. Na skutek burzliwej historii Śląska oraz zmian administracyjnych, narodowościowych i politycznych na terenie naszego miasta dochodziło do kilku "rewolucji" w nazewnictwie ulic. Poniższe tabele dobrze odzwierciedlają te zmiany, a warto nadmienić, że obejmują one zaledwie 100 lat historii naszego miasta.


Pierwsza dobrze udokumentowana przełomowa zmiana w nazewnictwie ulic nastąpiła w 1922 roku, kiedy to Piekary wraz z gminami, które obecnie wchodzą w skład miasta, po trzech krwawych powstaniach śląskich zostały dołączone do II Rzeczypospolitej. Wszystkie nazwy ulic spolszczono, a dużą część z nich zmieniono. W przypadku Szarleja, w oparciu o posiadane materiały, cezurą zmian był rok 1926, kiedy to w gminie przeprowadzono szereg zmian na fali patriotycznego uniesienia. Od 1 sierpnia 1926 roku wielu wybitnych Polaków, formacji i organizacji zostało patronami ulic. Pojawiły się zatem takie ulice jak np. Karola Miarki, Mickiewicza, Ks. Damrota, Powstańców, Peowiaków.

Obwieszczenie o zmianie ulic w Szarleju z 1926 roku.
Źródło: Głos znad Brynicy nr 33/1926

Okres drugiej wojny światowej przyniósł kolejne dwie zmiany nazewnictwa przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwsza zmiana dokonała się zaraz po przejęciu władzy przez Niemców w 1939 roku. Druga od 1 stycznia 1940 roku, gdy usystematyzowano nazewnictwo według wytycznych władzy III Rzeszy. W myśl nowych zasad narzuconych przez okupanta najważniejsze drogi w miastach i wsiach zaczęły nosić imiona Adolfa Hitlera, Hermana Göringa etc.

Po zakończeniu działań wojennych nazwy części ulic powróciły do swoich przedwojennych form, a w nazwach, które między innymi stały w opozycji do nowej władzy ludowej oraz do socjalistycznego ustroju, wprowadzano nowych patronów (Armii Czerwonej, Moja i Gawlicy, Dzierżyńskiego, Roli-Żymierskiego etc.).Niemiecki szkic urzędowy z września 1939 roku przedstawiający proponowane zmiany ulic.
Źródło: AP Katowice 12/1467/130


Zmiany administracyjne, w których efekcie łączono gminy, były znaczącym impulsem do modyfikacji nazewnictwa. Miała na to przede wszystkim wpływ duplikacja nazw łączonych gmin. Z tego też powodu część ulic została przemianowana. W przypadku Piekar i Szarleja były to lata 1934 oraz 1975. Brzozowice i Kamień proces ten spotkał w roku 1933 (połączenie w jedną gminę) oraz w latach 1973-1975, kiedy to zostały włączone wpierw do Brzezin Śląskich, a następnie dwa lata później do Piekar Śląskich. Z kolei Dąbrówkę Wielką dotknęło to w latach 1973 oraz 1975, a Kozłową Górę w roku 1973.
 
Ostatnią, przełomową zmianą nazw ulic jest ta z roku 1990 w wyniku przeprowadzonej w owym czasie transformacji ustrojowej. Władze miasta dokonały lustracji patronów piekarskich ulic. Na skutek tych zmian powrócono w części do przedwojennych nazw, a pozostałe ulice znalazły nowych patronów niekojarzonych już z komunistyczną historią.


 


  

  Bezpośredni link do mapy: KLIK

 

 PIEKARY ŚLĄSKIE (SZARLEJ, PIEKARY WIELKIE)

Obecna nazwa -1922 1922-1926 1926-1934 1934-1939 IX 1939 - XII 1940 XII 1940-1945 1945-1975 1975 - 1989
1-go Maja Bahnhofstrasse Dworcowa Radzionkowska Szarlejska Bahnhofstraße   1-go Maja 1-go Maja
Akacjowa - - - - -   Akacjowa Akacjowa
Armii Krajowej             Wieczorka Wieczorka
Bazaltowa               Bazaltowa
Bema       Św. Rocha Richthofenstraße   Do 1954 - Rocha / Bema Bema
Bończyka (od obecnej ul. Kanałowej)   Kowali Bończyka Bończyka Schmiedstraße Heinitzstraße Bończyka Bończyka
Brata Alberta       Michała Tannenberg straße Tannenberg straße Małgorzaty Fornalskiej Fornalskiej
Bratków - - - - -   Bratków  
Bukowa               Bukowa
Bursztynowa               Bursztynowa
Bytomska (od Bytomia do ul. Pod Lipami) Piekarerstrasse Bytomska i Piekarska Piekarska Piłsudskiego Adolf Hitler Straße   Bytomska Bytomska
Bytomska (od ul. Pod Lipami w stronę Bazyliki) Hauptstraße / Hinderburgstraße Mariacka Mariacka Mariacka Adolf Hitler Straße   Roli-Żymierskiego /  1954 - ?: Stalinogordzka  / Bytomska Bytomska
Chopina - - - - -   Marchlewskiego Chopina
Cicha             Cicha Cicha
Czarneckiego       Stefana Stefanstraße Woyrchstraße Pstrowskiego Pstrowskiego
Czołgistów             Czołgistów Czołgistów
Damrota       Damrota Jahnstraße   Damrota  Damrota
Dąbrowskiego - - - - -   Dąbrowskiego Dąbrowskiego
Dębowa - - - - -   Dębowa Dębowa
Didura - - - - -   Didura Didura
Ficka       Kościelna Kirchstraße Göethestraße Do 1954 Kościelna / Chopina Ficka
Gimnazjalna   Ogrodowa i Ogrod. Przedłużona Gimnazjalna Gimnazjalna Klausbergerstraße Schlageterstraße Gimnazjalna Gimnazjalna
Głęboka       Głęboka Tiefe Gasse     Głęboka
Goździków                
Górzysta - - - - -     Górzysta
Grabowa               Grabowa
Graniczna Helen - straße Heleny Brzozowicka Brzozowicka Helenestraße   27-go Stycznia 27-go Stycznia
Granitowa               Granitowa
Hajdy       Hajdy Steinstraße   Hajdy  
Inwalidów Wojennych (od Londnera do Wyzwolenia)       Strzelców Bytomskich   - Inwalidów Wojennych Inwalidów Wojennych
Inwalidów Wojennych (od Wyzwolenia do Jana Pawła II) Schul Straße     Szkolna Fichtestraße Herbert Norkus Straße Inwalidów Wojennych Inwalidów Wojennych
Jana III Sobieskiego       Sobieskiego Trappenbergstraße   Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego
Jana Pawła II     Józefska Józefska Josefstslalerstraße   Józefa Wieczorka i od dworca (?) Józefska Wieczorka
Janty   Upustowa Warszawska / Piłsudkiego     Ostland Straße Janty Janty
Jarzębinowa               Jarzębinowa
Jasionowskiego - - - - -   Findera Findera
Jasna - - - - -     Jasna
Jaworowa - - - - -   Jaworowa Jaworowa
Jesionowa               Jesionowa
Józefska             Józewska  
Kalwaryjska     Kalwaryjska Kalwaryjska Kalvarienstraße Bismarck Straße Moja i Gawlicy Moja i Gawlicy
Kamienna - - - - -   Kamienna Kamienna
Kanałowa   Kanałowa Kanałowa Kanałowa Kanalstraße   Kanałowa Kanałowa
Kanałowa (dolna odnoga biegnąca do Placu Noblistów Śląskich)   Agnieszki Katrynioka Katrynioka Agnesstraße -    
Kazimierza Wielkiego               Kazimierza Wielkiego
Kasztanowa - - - - -   Kasztanowa Kasztanowa
Kawalca - - - - -   Juliana Kawalca Kawalca
Klonowa               Klonowa
Kochanowskiego       Jana Johannesstraße Litzmannstraße Do 1954 - Jana / Jana Kochanowskiego Kochanowskiego
Konstytucji 3-go Maja       Łączna Wiesenstraße Hindenburgstraße Do 1945 - Daszyńskiego / 22-go Lipca 22-go Lipca
Kopernika       Karola Körnerstraße   Do 1954 - Barbary / Kopernika Kopernika
Kościuszki   Szeroka Kościuszki Kościuszki Breitestraße Hoeferstraße Kościuszki Kościuszki
Krótka             Krótka Krótka
Leśna       Leśna Waldstrasse Lönsstraße Leśna Leśna
Lompy   Lompy Lompy Lompy Wilhelmstrasse   Lompy Lompy
Londnera       Ficka Lenzstraße   Fiecka (lata 60.) / Henryka Londnera Londnera
Lortza             Sawickiej Sawickiej
Miarki   Polna Miarki Miarki Feldstraße Annabergstraße Miarki Miarki
Mickiewicza   Równoległa Mickiewicza Mickiewicza Parallellstraße Knappenweg Mickiewicza Mickiewicza
Miodowa                
Moniuszki       Św. Barbary Barbarastraße - Do 1954 - Barbary / Moniuszki Moniuszki
Nerlicha       Nerlicha ? Gneisenstraße Nerlicha  
Nowy Szarlej   Nowy Szarlej Nowy Szarlej          
Obwodowa Zachodnia - - - - -   Obwodowa  
Odnowiciela               Kazimierza Odnowiciela
Ogrodowa - - - - -   Ogrodowa Ogrodowa
Okrzei - - - Kolonia Grażyńskiego Schillstraße   Okrzei Okrzei
Parkowa   Łąkowa Parkowa Parkowa Parkstraße (?)   Parkowa Parkowa
Piłsudskiego       Peowiakow Moltkestraße   Dzierżyńskiego Piłsudskiego
Pod Lipami       Pod Lipami     Pod Lipami  
Podgórna               Podgórna
Popiełuszki Klosterstrasse      Klasztorna Klosterstraße  Kurze Gasse / Ditrich Eckarts Straße - przy szkole Do 1954 - Klasztorna / Buczka  Buczka
Powstańców Warszawskich   Parkowa Powstańców Powstańców Flutgrabenstraße   Powstańców Powstańców Warszawskich
Przy Dworcu   Przy Dworcu Przy Dworcu Przy Dworcu Am Bahnhof -   Przy Dworcu
Purkopa       Purkopa Blücherstraße - Purkopa Purkopa
Reja       Antonowicza Weddigenstraße   do 1954 r. - Antonowicza / Reja Reja
Równoległa               Równoległa
Różana - - - - -   Różana  
Rubinowa               Rubinowa
Sienkiewicza Szeroka ? Górna Sienkiewicza Sienkiewicza Backerstraße Hülsenstraße Sienkiewicza Sienkiewicza
Skalista               Skalista
Skargi       Skargi Weberstraße - Skargi Skargi
Słoneczna - - - - -   Sloneczna  
Słowackiego       Słowackiego Wagnerstraße   Słowackiego Słowackiego
Sowińskiego - - - - -   Sowińskiego Sowińskiego
Sportowa - - - - -   Sportowa  
Staszica                
Studzienna       Studzienna Brunnenstraße Göthestrasse Studzienna Studzienna
Szmaragdwa               Szmaragdowa
Szpitalna Lazarettstrasse Szpitalna Szpitalna Szpitalna Lazarettstraße Schemmstraße Szpitalna Szpitalna
Śląska               Diamentowa
Traugutta   Karola Szerberinga Szerberinga Karlstraße Scherbering Straße Trauguta Traugutta
Waryńskiego   Błoni Błoni Na błoniach Flurstraße - Waryńskiego Waryńskiego
Wesoła               Wesoła
Wierzbowa - - - - -   Wierzbowa Wierzbowa
Wigury   Szkolna Szkolna Wigury Schulstraße Horst Wessel Strasse Wigury Wigury
Wojska Polskiego       - Bergstraße Bergstraße Wojska Polskiego Wojska Polskiego
Wolności   Odrodzenia Wolności Wolności Friedrichstraße - Wolności Wolności
Wyszyńskiego Kaminerstrasse Kamieńska 3-go Maja 3-go Maja Kaminer Straße Herman Göering Straße Marksa Marksa
Wyzwolenia       Wyzwolenia Radzionkauerstraße Redenstraße Wyzwolenia Wyzwolenia
Zbożowa               Zbożowa
Ziętka (droga nieistniejąca, od Konstytucji 3-go Maja na wprost do Okrzei)       Nad Brynicą     - -
Ziętka (od Bytomskiej do Gimnazjalnej)       Cmentarna Friedhofstraße Lützowstraße Górnicza (lata 60.) / PPR Ziętka
Ziętka (od Konstytucji 3-go Maja do kopalni) - - - - -   PPR Ziętka
Ziętka (odcinek przy cmentarzu)       Gimnazjalna     - Ziętka
Zygmunta Starego - - - - -   Zygmunta Starego Zygmunta Starego
Żwirki     Gimnazjalna Żwirki Gartenstraße Gartenstraße Żwirki Żwirki
                 
Nieistniejące i problematyczne                
                 
Czołgistów (odc. wsch-zach) KhunaMühle Młyn Kuny Młyn Kuny Młyn Kuny        
Na starym Góreczku   Rozbarska Rozbarska Rozbarska Rossbergerstraße   Rozbarska  
Przy przystanku na os. Sowińskiego   Przy Cecylii Przy Cecylii Przy Cecylii Ziethenstraße      
?       Na Rozciep - Parkowa (?) Parkstraße      
?       Mikołaja Nikolausstraße Tannerbergstraße    

 


BRZOZOWICE-KAMIEŃ

 

Obecna nazwa -1922 1922-1933 1933-1939 1939-1945 1945-1973 1973 - 1989
Barbary     Krótka (?) Kurzestraße (?) Krótka Barbary
Brzechwy           Brzechwy
Curie-Skłodowskiej   Polna Polna Finkenweg Polna Curie-Skłodowskiej
Czwartaków           Czwartaków
Demarczyka       Verbidungstraße   Demarczyka
Długosza (od Lotników do Wodnej)   Jana Krupy Jana Krupy Mittelstraße Odrodzenia Narodowego Długosza
Długosza (od Wodnej do Partyzantów)   Prywatna   Garten Straße (?) Miarki Długosza
Długosza (od Partyzantów do końca)     Miarki 3 września (?) / Horst Wessel Straße Ogrodowa Długosza
Fredry     Grażyńskiego / Korfantego? Wili Pissarski Straße Kopernika Fredry
Gojawiczyńskiej           Kruczkowskiego
Konarskiego           Konarskiego
Krupy           Ks. Krupy (?)
Lelewela           Lelewela
Lotników   Polna Żwirki i Wigury Feldstraße Żwirki i Wigury  
Makowskiego     11-go Listopada Freikorpsstraße 22-go Lipca Tadeusza Makowskiego
Makuszyńskiego           Makuszyńskiego
Nankera     Piłsudskiego Adolf Hitler Straße Oświęcimska Oświęcimska
Osiedle Andaluzja           Osiedle Andaluzja
Oświęcimska (od Piekarskiej do Piekarskiej)   Szarlejska     Oświęcimska Oświęcimska
Oświęcimska (od Piekarskiej do Partyzantów)   Główna   Adolf Hitler Straße Oświęcimska Oświęcimska
Partyzantów   Powstańców Powstańców Birkenhainstraße Powstanców Partyzantów
Piekarska   Piekarska Piekarska Piekarerstraße od Szarleja kawałek Parkowej dalej Piekarska Piekarska
Pierwszej Armi WP     Klasztorna / Daszyńskiego Klosterstraße Wojska Polskiego Pierwszej Armii WP
Podchorążych           Podchorążych
Pożarna       Schwalben-Weg Wąska Pożarna
Reymonta           Reymonta
Trzech Bohaterów           Trzech Bohaterów
Wandy   Górna Górna Bergstraße    
Westerplatte           Westerplatte
Wieniawskiego           Wieniawskiego
Witkiewicza   Szkolna Szkolna Schulstraße Szkolna  
Wodna     Kanałowa ? Kanalstrasse ?   Koniewa
Wyspiańskiego           Wyspiańskiego
Zapolskiej           Zapolskiej
Związkowa     Niepodległości Herman Göering Straße Niepodległości Związkowa
             
             
Nieistniejące i problematyczne            
Równoległa do ul. Szkolnej od str. wsch.   Równoległa        
Droga z MHT na Dołki     Peowiaków Dolkenstrasse    

 


BRZEZINY ŚLĄSKIE

 

Obecna nazwa -1922 1922-1939 1939-1945 1945-1975 1973 - 1989
Baczyńskiego   Kopernika     Baczyńskiego
Bednorza Kaminerstrasse / Recke Strasse Warszawska Adolf Hitler Straße Oświęcimska Lenina
Daszyńskiego         Daszyńskiego
Drzymały   Słowackiego  Sedan (Seddner...) Straße Słowackiego Drzymały
Frenzla          
Gałczyńskiego   Kościuszki   Kościuszki Gałczyńskiego
Górnicza    Powstańców   Powstańców Górnicza
Granadierów         Granadierów
Harcerska       Bytomska Harcerska
Hutnicza   Żwirki i Wigury Hindenburg Straße Żwirki i Wigury Hutnicza
Kmicica   Kościelna Kirchstraße Staszica Kmicica
Kolejowa         Kolejowa
Kołłątaja   Kołłątaja Roon Kołłątaja Kołłątaja
Komunardów         Komunardów
Konopackiej         Konopackiej
Korczaka       Skargi Korczaka
Korfantego         Korfantego
Kosynierów         Kosynierów
Kotuchy       Sienkiewicza Kotuchy
Kukuczki   Mickiewicza Bismarck Straße Mickiewicza Wasilewskiej
Kusocińskiego       Kopernika Kusocińskiego
Lenartowicza         Lenartowicza
Michałowskiego         Piotra Michałowskiego
Mielęckiego   Mielęckiego   Mieleckiego Mielęckiego
Miła   Miarki Hardenberg Straße   Nowotki
Mochnackiego         Mochnackiego
Nałkowskiej   Ligonia   Ligonia Nałkowskiej
Norwida   Szkolna Schulstraße Szkolna Norwida
Piastów         Piastów
Pola         Pola
Poniatowskiego   Poniatowskiego Moltke Straße Kołłątaja / Poniatowskiego: droga pn-pł Poniatowskiego
Przemysłowa       Polna Przemysłowa
Robotnicza         Robotnicza
Rozdzieńskiego Rossbergerstrasse 3-go Maja Herman Göering Straße 3-go Maja Roździeńskiego
Sabały         Jana Sabały
Ściegiennego         Ściegiennego
Siemianowicka       Bytomska  
Solskiego   Damrota Steinstraße   Nowotki
Trautmana   Trautmana Stählerstraße Trautmana Trautmana
Wentylacyjna          
Żeromskiego   Leopolda   22-go Lipca Żeromskiego
           
Nieistniejące i problematyczne          
- na blaju       Parkowa - na blaju, prostopadła do Korczaka  
Kosynierów       Słoneczna  
Kotuchy       Bieruta  
           

 


DĄBRÓWKA WIELKA

 

Obecna nazwa -1922 1922 - 1939 1939-1945 1945 - 1948< >1958 - 1973 1973 - 1989
Batorego  Quersstraße VII Batorego Freikorpsstrasse Batorego Batorego Batorego
Braterstwa   Wyzwolenia Freiheitstraße Wyzwolenia Wyzwolenia Braterstwa
Chrobrego  Quersstraße III Kopernika Schlageterstraße Kopernika Kopernika Chrobrego
Dąbrówki           Dąbrówki
Gagarina         Karola Miarki Gagarina
Sadowskiego   Siemianowicka Kattowitzerstraße Siemianowicka Armii Czerwonej Armii Czerwonej
Główna   Wiejska       Główna
Gwarków   Staszica Guttenberg Staszica Staszica Gwarków
Jagiellońska Pararelstraße I Kościuszki Adolf Hitlerstraße Kościuszki Kościuszki Broniewskiego
Jaracza Quersstraße V Damrota Richthofenstraße Damrota Damrota Jaracza
Jordana   Jordana Muhlenstraße Jordana Jordana Jordana
Karłowicza  Schulstraße Szkolna Banhoffstraße Szkolna Oświęcimska Karłowicza
Kocota         Kocota Kocota
Konstytucji         27-go Stycznia Konstytucji
Łokietka           Łokietka
Łużyczan 
Quersstraße II Florjańska Bolckestraße Florjańska / Rymera od 1947?   Łużyczan
Mała           Mała
Matejki Quersstraße I Matejki? Immelmannstraße Matejki Matejki Matejki
Modrzejewskiej           Modrzejewskiej
Orkana  Quersstraße X Marjacka Dr. Goebelsstraße Mariacka / Daszyńskiego (od 1947) Świerczewskiego Orkana
Przyjaźni Hauptstraße 3-go Maja Hermann Göringstraße 3-ego Maja 3-ego Maja Przyjaźni
Rolnicza Kaminerstraße Kamieńska Schulstraße  Kamieńska Janty Krasickiego
Rozalki           Rozalki
Rycerska Michalkowitzerstraße Warszawska Hindenburgstraße Warszawska 1-go Maja Rycerska
Rychla Pararelstraße II Rychla Ludendorffstraße Rychla Rychla Rychla
Rymera Quersstraße VI Rymera Bismarkstraße Rymera Rymera Rymera
Sikorskiego   Stawowa  Teichstraße Stawowa Sikorskiego Sikorskiego
Słowiańska           Słowiańska
Stalmacha Quersstraße XII Szopena Beethofenstraße Szopena Szopena Stalmacha
Światowida           Światowida
Szybowa           Szybowa
Szymanowskiego   Poniatowskiego? Horst-Wessel Platz? Poniatowskiego ?   Ormowców
Szymonka Quersstraße VIII Powstańców Pissarskistraße Powstańców Powstańców Engelsa
Tetmajera  Quersstraße XI Słowackiego Goethestraße Słowackiego Słowackiego Przerwy-Tetmajera
Tuwima (odnoga od ul . Przyjaźni) Quersstraße IV Poprzeczna (odnoga od ul . Przyjaźni Kurtzstraße Poprzeczna   Tuwima
Tuwima (odcinek równoległy do ul. Przyjaźni)     Verbidungsstraße      
Wajdy           Wajdy
Wołodyjowskiego Quersstraße IX Grunwaldzka Tannenbergstraße Grunwaldzka Grunwaldzka Wołodyjowskiego
Zawiszy Czarnego Kirchstraße  Kościelna Kirchstraße Kościelna Reja Zawiszy Czarnego
             
Nieistniejące i problematyczne            
 ?   Poniatowskiego Horst-Wessel Platz      
Kolonia Zagrodnicza
  Zagrodnicza Gartenkolonie Zagrodnicza    
Kolonia Dołki Kolojie Dolken Kolonia Dołki Kolonie Dolken Kolonia Dołki     
Kolonia Jutrzyny (Przedłużenie ul. Harcerskiej w Brzezinach Śl.) Beuthenerstraße Kolonia Jutrzyny Orgeschkolonie Kolonia Jutrzyny    

 


KOZŁOWA GÓRA

 

Obecna nazwa 1922 - 1939 1939 - 1945 1945 - 1973 1973 - 1989
3-go Maja     3-go Maja 3-go Maja
Asnyka       Zawadzkiego
Brynicka       Brynicka
Ceramiki       Ceramiki
Daaba       Zawadzkiego
Górna       Górna
Grunwaldzka     Wolności Grunwaldzka
Grzybowa       Grzybowa
Józefska       Józefska
Kłosowa       Kłosowa
Kwiatowa       Kwiatowa
Lipka        
Łąkowa     Wesoła Łąkowa
Niepodległości     Hallera Niepodległości
Paderowskiego        
Piaskowa       Piaskowa
Plebiscytowa     Polna (do Radzionkowskiej) Plebiscytowa
Pod Gajem        
Pokoju     Cmentarna Pokoju
Poprzeczna       Poprzeczna
Powstańców Śląskich Wiejska   Powstańców Powstańców Śląskich
Radzionkowska     Radzionkowska (+ fragment Plebiscytowej i Powstańców przy zamku) Radzionkowska
Rewolucjonistów       Rewolucjonistów
Słonecznikowa       Słonecznikowa
Szafranka       Szafranka
Szkolna       Szkolna
Tarnogórska     Oświęcimska Świerczewskiego
Tysiąclecia       Tysiąclecia
Zamkowa     Ogrodowa Zamkowa
Zgrzebnioka     Polna XXX-lecia PRL
Źródlana       Żródlana
Górnośląska       Róży Luksemburg 

 


JÓZEFKA

Obecna nazwa   1922 - 1939 1939 - 1945 1945 - 1975 1975 -1989
Astrów        Astrów 
Azalii       Azalii
Bazaltowa       Bazaltowa
Bratków       Bratków
Fiołków        Fiołków
Gajowa        Gajowa
Goździków        Goździków
Granitowa       Granitowa
Kamienna       Kamienna
Makowa       Jaśminowa
Mirtowa       Mirtowa
Perłowa       Perłowa
Polna        Polna
Równoległa        Równoległa
Różana        Różana
Rubinowa        Rubinowa
Słoneczna        Słoneczna
Stawowa        Stawowa
Szparagowa        Szparagowa
Turkusowa       Turkusowa
Józefska   Herman Göering Straße   Józefska

 


Źródła:


 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes