Cmentarz - Grób Wawrzyńca Hajdy

Członkowie Towarzystwa Alojzjanów przy grobie swojego mentora i założyciela piekarskiej komórki Wawrzyńca Hajdy.

Ruch towarzystw alojzjańskich zapoczątkował, posługujący także w Piekarach ks. Norbert Bończyk w roku 1871. Ruch ten w założeniu miał szerzyć oświatę polską na gruncie katolickim, upowszechnianie polskości oraz walkę z germanizacją. W granicach obecnych Piekar Śląskich działały dwie komórki tego towarzystwa, w Piekarach oraz Kamieniu.

Wśród osób widocznych na zdjęciu są między innymi Maksymilian Jasionowski (po prawej stronie nagrobka) i Karol Cisek (po lewej stronie nagrobka).

Kiedyś: lata 30.  / dziś: wrzesień 2020, autor: Leszek Bensz

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes