Bazylika - Poświęcenie tablicy na Rajskim Placu

Tablica poświęcona poległym Powstańcom z Powiatu Strzeleckiego (ówcześnie Wielkostrzeleckiego) umieszczona na tyle kaplicy Św. Sebastiana na Rajskim Placu. Tablica została uroczyście poświęcona 15.10.1932 roku. Na tablicy widniały nazwy miast i gmin wraz z poległymi Powstańcami. Istnieje przypuszczenie że części z poległych nie wymieniono na skutek braku wpłat/cegiełek. Tablica została prawdopodobnie usunięta bądź zniszczona już we wrześniu 1939 roku przez Niemców, dla których zarówno Powstania Śląskie jak i Powstańcy byli solą w oku.

Jak relacjonuje to ówczesna gazeta "Górnoślązak", dnia 17 października 1932 roku:

W hołdzie poległym powstańcom.

 

Wczorajszej niedzieli odbyło się w Piekarach uroczyste poświęcenie tablicy z nazwiskami poległych i pomordowanych powstańców powiatu strzeleckiego.

Pomimo ulewnego deszczu i nie dogodnego dojazdu zjechał asię dosyć pokaźna liczba Strzelczan z wszystkich powiatów Województwa Śląskiego do Piekar. Przybyły także okoliczne grupy powstańcze powiatu tarnogórskiego oraz pokrewne organizacje.

Pochodem udano się na nabożeństwo do kościoła parafialnego, gdzie przepiękne kazanie, bardzo treściwe wygłosił Wiel. ks. prałat W.Pucher. Mszę św. celebrował b. komendant powstańców powiatu strzeleckiego ks. O. Wincenty Jędrysik w asyście dwu księży miejscowych. Podczas nabożeństwa odśpiewano pieśni przy akompaniamencie orkiestry. Na zakończenie tego podniosłego nabożeństwa odśpiewano 'Boże coś Polskę".

Nast. udano się na Rajski Plac, gdzie p. dr. Hełmski dokonał odsłonięcia tablicy, która jest wykonana z białego marmuru i nosi nazwiska poległych Strzelczan.

Wśród nazwisk spotykamy ś.p. ojca p.starosty Korola Józefa z Tarn.Gór, którego Niemcy znienacka zamordowali a ciało pochowali tak że do dziś grób jego jest rodzinie nieznany .Dalej widnieje nazwisko ś.p.Rulikowej, zamordowanej przez Niemców,jako też nazwiska dwu chłopaków 14-letnich. Jeden z nich wraz z ojcem i bratem zginął z ręki siepaczy pruskich, gdy walki już były skończone. Zginął jako ofiara brutalnej nienawiści krzyżackiej.

Poświęcenia tablicy dokonał ks. prałat Pucher, poczem przemówił w gorących słowach p.naczelnik dr.Hełm­ski, podnosząc ofiarność ,poległych powstańców.

Po fotografii udano się na sale p.Gruszki, gdzie się odbyła uroczysta akademia.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes