Leszek Bensz

Leszek Bensz

URL strony: http://piekarskiwerk.pl

Restauracja Weissenberga

Archiwalna, nieznana dotychczas, fotografia przedstawia restaurację Weissenberga, która znajdowała się pod obecnym adresem Karola Miarki nr 22 (ówczesna Feldstraße). Pomimo upływu przeszło 100 lat, kamienica nie straciła swojego urokliwego charakteru i stylu. 

Piekarzanie na liście katyńskiej

Katyń, Starobielsk, Kalinin to słowa, które do dziś są nierozłącznie kojarzone z wielką tragedią narodu polskiego. Zbrodnia katyńska, która stała się jednym z symboli martyrologii, nie była tragedią wyłącznie jednostek i ich rodzin – była olbrzymim ciosem dla polskiego społeczeństwa i przyszłych losów kraju. Kraju, który w ten sposób stracił bezpowrotnie inteligencję, doświadczonych wojskowych i funkcjonariuszy służb porządkowych, którzy mogliby jeszcze długo pracować dla ojczyzny.

Kamienica J.Goldsteina

Sklep znajdujący się przy ulicy Bytomskiej numer 169 nazywany jest "u Kusza". Nazwa ta pochodzi od właściciela, który nabył tą kamienicę najprawdopodobniej w latach 30. Pierwotnym właścicielem był Żyd J. Goldstein, który  wynajmował mieszkania, ale także prowadził sklep na parterze swojej kamienicy. Ze zdjęcia wynika, że asortyment sklepu był szeroki. Począwszy od materiałów budowlanych, po akcesoria i wyposażenie domów.

Wartym zaznaczenia faktem jest, że w oficynie kamienicy Goldsteina mieszkał Wawrzyniec Hajda, postać najważniejsza z punktu widzenia polskiego ruchu niepodległościowego. Był nie tylko inicjatorem polskiej pracy niepodległościowej, ale także poetą i wychowawcą całej rzeszy piekarzan, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii naszego miasta i nie tylko.

Według informacji rodziny, której przodkowie byli sąsiadami Hajdy na fotografii ma być widoczny on sam (po prawej stronie). Niestety postać ta (3 od prawej, pod oknem) na fotografii jest zamazana i już chyba na zawsze pozostanie zagadką. Jednak zważywszy, że na fotografii znajduje się rodzina Goldsteinów i najprawdopodobniej pracownicy sklepu oraz mieszkańcy tego miejsca, można przypuszczać, że na zdjęciu znajduje się faktycznie nasz piekarski Wernyhora.

Wieczernik

Wieczernik jest jedną z kaplic wchodzących w skład piekarskiej Kalwarii. Wznoszenie kaplicy przypada na rok 1889, kiedy to też 18 kwietnia wmurowano kamień węgielny. Prace trwały 3 lata i zakończyły się w roku 1892. Kaplica została zbudowana na planie prostokąta z trzema wejściami. Wejście od strony zachodniej służyło do wygłaszania kazań. Prowadziły do niego rozłożyste schody, które niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego. W środku kaplicy znajduje się przedstawienie figuralne ukazujące ostatnią wieczerzę Jezusa wraz ze swoimi uczniami.

 

Zdjęcie przedstawia członków sekcji męskiej Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej podczas święta młodzieży.

Kamienica Augusta Glazowskiego

Kamienica Augusta Glazowskiego od początku XX wieku była niekwestionowanym ośrodkiem życia polskiego na terenie Piekar Śląskich. Dom ten  podczas wszystkich trzech Powstań Śląskich, odgrywał ważną rolę organizacyjną i konspiracyjną na powiat bytomski oraz powiaty Śląska Opolskiego.