Leszek Bensz

Leszek Bensz

URL strony: http://piekarskiwerk.pl

Wieczernik

Wieczernik jest jedną z kaplic wchodzących w skład piekarskiej Kalwarii. Wznoszenie kaplicy przypada na rok 1889, kiedy to też 18 kwietnia wmurowano kamień węgielny. Prace trwały 3 lata i zakończyły się w roku 1892. Kaplica została zbudowana na planie prostokąta z trzema wejściami. Wejście od strony zachodniej służyło do wygłaszania kazań. Prowadziły do niego rozłożyste schody, które niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego. W środku kaplicy znajduje się przedstawienie figuralne ukazujące ostatnią wieczerzę Jezusa wraz ze swoimi uczniami.

 

Zdjęcie przedstawia członków sekcji męskiej Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej podczas święta młodzieży.

Kamienica Augusta Glazowskiego

Kamienica Augusta Glazowskiego od początku XX wieku była niekwestionowanym ośrodkiem życia polskiego na terenie Piekar Śląskich. Dom ten  podczas wszystkich trzech Powstań Śląskich, odgrywał ważną rolę organizacyjną i konspiracyjną na powiat bytomski oraz powiaty Śląska Opolskiego.