Kościół Św. Trójcy w Piekarach Śląskich - Szarleju

Plan budowy kościoła w Szarleju istniał już przed I wojną światową, kiedy to utworzono w Szarleju gminę kapliczną której Hrabia Heckel von Donnersmarck z Nakła podarował grunt pod budowę świątyni. Wybuch wojny zmienił nieco te plany i w miejscu tym powstał cmentarz.
Właściwym inicjatorem budowy kościoła w 1927 roku był Karol Mutz. W tym samym roku poświęcono tymczasową kaplicę przy ul. Bytomskiej obok szpitala.
W roku 1928 w lokalu J. Grabowskiego przy ul. Piekarskiej urządzono wystawę projektów kościoła w Szarleju. Celem wystawy było danie parafianom możliwości zapoznania się z projektami. Ostatecznie projekt kościoła wykonał Zygmunt Gawlik z Krakowa. Budowę zlokalizowano na dawnym gminnym placu targowym i rozpoczęto w roku 1929. Prace budowlane trwały do 1933 roku przedłużając się z powodu kryzysu gospodarczego.

Kiedyś: lata 30-ste XX wieku, Narodowe Archiwum Cyfrowe www.nac.gov.pl / Dziś: kwiecień 2018, autor: Leszek Bensz


Mapa

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.