Zlot harcerzy ze Śląska z okazji 15 rocznicy wkroczenia Wojska Polskiego na Śląsk.

 15-sta rocznica wkroczenia Wojska Polskiego na Śląsk, obchodzona w Piekarach Śląskich, nie była uroczystością jednorazową. Był to cykl imprez patriotycznych, które odbywały się od maja do czerwca 1937 roku. Największą uroczystością, prócz uroczystości mniejszych, pokrewnych było poświęcenie Kopca Wyzwolenia. Dlatego z okazji okrągłej 80-tej rocznicy tych wydarzeń przywołujemy te dni na nowo, bo stanowią cenną kartę w dziejach Piekar Śląskich. Poniżej tekst Leona Wostala opisujący zlot Harcerzy Śląskich 30 maja 1937 roku, którzy wielką liczbą przywędrowali by pokłonić się Piekarskiej Pani oraz popracować przy usypywaniu Kopca Wyzwolenia

 

Z okazji 15-lecia przyłączenia Śląska do Polski odbyła się w niedzielę 30 maja w Piekarach Śląskich podniosła uroczystość harcerska, połączona ze złożeniem hołdu N.M.P. Piekarskiej, oraz złożeniem votum dziękczynnego przez ogół harcerstwa na Śląsku. Piekary na tą okoliczność przybrały odświętny wygląd, wszystkie domy były pięknie udekorowane chorągiewkami o barwach narodowych, a przed dworem zbudowano bramę triumfalną z napisem „Witamy harcerzy”.

W uroczystości wzięło udział około 7000 harcerzy z komendantem chorągwi śląskiej dr Bielcem na czele oraz komendantem zlotu Leonem Fusem. W uroczystości swój udział miały również delegacje harcerstwa z województwa krakowskiego i Zagłębia Dąbrowskiego. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w Bazylice, którą odprawił ks. biskup Adamski w asystencji ks. prałata Puchera i kilku innych księży.

Na nabożeństwo przybył prezes Związku Harcerstwa Polskiego Wojewoda dr Grażyński w otoczeniu władz harcerskich i starosty Szalińskiego. Przed mszą św. podniósł kazanie wygłosił naczelny kapelan ZHP ks. hm. Luzar po czym nastąpiło poświęcenie i złożenie votum dziękczynnego Najświętszej Marii Pannie. Votum na kształt krzyża harcerskiego wykonane zostało ze srebrnej kutej blachy przez znanego snycerza krakowskiego Waldena. Po mszy św. młodzież harcerska odbyła drogę krzyżową na Kalwarii.

Po nabożeństwie majowym harcerze udali się na Kopiec Wyzwolenia w zwartych szeregach, gdzie wobec naczelnika Gminy Piekary Śląskie p. posła Płonki, członka Komitetu Budowy Kopca Wyzwolenia złożyli przyrzeczenie harcerskie zasadzenia wokół Kopca 22 lip, symbolizując 22 hufce harcerskie na Śląsku. Następnie przedstawiciele harcerstwa złożyli na szczycie kopca pamiątkową płytę granitową z napisem „W 15-lecie oswobodzenia Śląska bohaterom Śląska – harcerze śląscy”. Później Wojewoda jako naczelny harcmistrz odebrał w sposób uroczysty przyrzeczenie harcerskie od 40 nowo przyjętych harcerzy., po czym przemówił do zebranych oddziałów, wzywając ich do kultywowania tradycji bohaterstwa ich ojców, którzy wywalczyli wolność Śląska.

Wydarzeniem wieńczącym ten dzień była wielka defilada Harcerzy. Na ta okoliczność już godzin południowych ulice Mariacką (obecna Bytomską) oblegała bardzo duża liczba mieszkańców i Gości. Defilada miała eis zacząć o godzinie 16tej, przy trybunie honorowej ustawiły się niezliczone poczty Sztandarowe, m.in Powstańcy Śląscy, Związek Rezerwistów, Górnicy, Straż Pożarna, Matki Polki, Śpiewacy. Orkiestra zajmuje miejsce pod Szkołą, obecnie Szkoła Specjalna nr 8, naprzeciw Pomnika Piłsudskiego i Trybuny Honorowej.

Pochód otwarły poczty sztandarowe Żeńskich i Męskich Hufców Harcerskich, za nimi w zwartych szeregach, ósemkami szły poszczególne drużyny i hufce. Po nich przeszła grupa dawnych Alojzianów, a na koniec defiladę zamknęły rowerowe zastępy Harcerskie. Po zakończeniu defilady harcerze udali się w drogę powrotną do domów, zapewne część z nich powróciła na obchody poświęcenia Kopca Wyzwolenia, które nastąpiło 3 tygodnie później.

 

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.